Duc Long Gia Lai Land

marketing
Mô tả

Đồng hành và hợp tác cùng công ty Đức Long Gia Lai Land (được đầu tư bởi Tập đoàn Đức Long Gia Lai) trong các kế hoạch truyền thông Marketing về dự án Bất động sản.

Các dự án đang thực hiện:

Thông tin

Dịch vụ: Marketing

Khách hàng: Đức Long Gia Lai Land

Thực hiện: 2017