EraTown

marketing
Mô tả

– Đề xuất và thực hiện kế hoạch chiến lược marketing dự án bất động sản EraTown.

– Tổ chức sự kiện: 1 ngày 24h tại The EraTown. Sự kiện thành công khi thu hút toàn bộ khách hàng tham gia đến phút cuối và giúp chủ đầu tư bán thành công toàn bộ số lượng sản phẩm chào bán kỳ vọng trong sự kiện này.

+ Tổ chức tại New World Saigon Hotel

+ 500 khách tham dự

+ Nhóm MK thực hiện toàn bộ qui trình từ ý tưởng đến triển khai quản lý thực hiện

Thông tin

Dịch vụ: Marketing – Event

Khách hàng: Đức Khải

Thực hiện: 2014