SCPC

event - activation
Mô tả

Mang ý tưởng: Một đời sách một đời cây, MK Creative đã tư vấn và thiết kế gian hàng của Tổng công ty văn hóa Sài Gòn (SCPC) tại Hội sách TPHCM lần VIII. Sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm tôn vinh văn hóa đọc cũng như khẳng định lại thương hiệu của Tổng công ty, cũng như là đại diện Ban tổ chức tại Hội sách.

   + Tổ chức tại công viên Lê Văn Tám

   + Hơn 1 triệu lượt khách tham dự

Thông tin

Dịch vụ: Thiết kế gian hàng Hội Sách TP.HCM VIII

Khách hàng: Tổng công ty Văn hóa Sài Gòn (SCPC)

Thực hiện: 2016