Gu Coffee

branding
Mô tả

Thiết kế, tư vấn nhận diện thương hiệu và thiết kế nội thất cho cửa hiệu Gu Coffee shop.

Thông tin

Dịch vụ: Branding, Decor Architect

Khách hàng: Mr. Hà

Thực hiện: 2015