Mì 3 Miền - Uniben

TVC
Mô tả

– Thực hiện sáng tạo, kịch bản và nội dung dự án TVC Mì 3 Miền – Mua Mì 3 Miền trúng 30 lượng vàng.

Thông tin

Dịch vụ: TVC

Khách hàng: Uniben

Thực hiện: 2019