SYM

MARKETING
Mô tả

Lập kế hoạch và thực thi chiến dịch truyền thông tích hợp (IMC) để mở rộng nhận biết thương hiệu, tăng trưởng doanh số bán hàng một cách rõ ràng và nhất quán cho sản phẩm xe máy Abela và Husky của thương hiệu SYM.

Thông tin

Dịch vụ: Strategy, marketing, branding, event

Khách hàng: SYM

Địa điểm: Toàn quốc