V-SILICON

Branding
Mô tả

– Thiết kế nhận diện thương hiệu công ty V-SILICON – nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp hệ thống thông minh trên chip (SoC) cho thị trường Smart TV và Set Top Box toàn cầu.

www.v-silicon.com

Thông tin

Dịch vụ: Branding

Khách hàng: V-SILICON

Thực hiện: 2018